Bhoomi Poojan ABVP Mysore, RSS Mai Cha Jayadev, others present April-22-2013

Mysore April-22-2013: Senior RSS Pracharak Mai Cha Jayadev at ‘Bhoomi Poojan Ceremony’ for ABVP’s new building at Mysore, Karnataka. The new building will be built by Vidyarthi Shikshana Seva Trust. RSS Pranth Sanghachalak M Venkataram, several Sanghaparivar activists, well wishers were present.

Bhoomi Poojan ABVP Mysore, RSS Mai Cha Jayadev, others present April-22-2013
Bhoomi Poojan ABVP Mysore, RSS Mai Cha Jayadev, others present April-22-2013

ಮೈಸೂರಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಎಬಿವಿಪಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ  ಭೂಮಿ ಪೂಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಪ್ರಚಾರಕ ಮೈಚ ಜಯದೇವ್, ಪ್ರಾಂತ ಸಂಘಚಾಲಕ ಮ ವೆಂಕಟರಾಮ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.