Uttarakhand

ಬಾಯಾರು(ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು) July-7:  ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಗಂಗಾ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಮಡಿದವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಸಮರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ...