Narayana Shevire Articles

ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿದುರನೀತಿಯ ಮಾತೊಂದು ಹೀಗಿದೆ: ಕುಲಸ್ಯಾರ್ಥೇ ತ್ಯಜೇದೇಕಂ ಗ್ರಾಮಸ್ಯಾರ್ಥೇ ಕುಲಂ ತ್ಯಜೇತ್ ।ಗ್ರಾಮಂ ಜನಪದಸ್ಯಾರ್ಥೇ ಆತ್ಮಾರ್ಥೇ ಪೃಥಿವೀಂ...
– ನಾರಾಯಣ ಶೇವಿರೆ “ಗ್ರೀಸಿನಲ್ಲಿ, ಈಜಿಪ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಏಷ್ಯಾ ಮೈನಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರೋಮನ್ ಆಧಿಪತ್ಯದ ಇತರ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ...
ಜಯಿಸಲಾಗದ್ದು ಅಯೋಧ್ಯೆ. ಇದು ಪದಾರ್ಥ. ಈ ಅರ್ಥದ ಪದವನ್ನು ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಟಿರಲಾರರು. ಸೂರ್ಯವಂಶವು ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಗರವದು....
ಜ್ಞಾನವು ಭಾರತದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಅಡಕಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಮಹತ್ತ್ವದ ಸಂಗತಿ. ಬೆಳಕಿನ ಅರ್ಥವಿರುವ ‘ಭಾ’ ಅಕ್ಷರವು ಸೂಚಿಸುವುದು ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ತಾನೇ....
– ನಾರಾಯಣ ಶೇವಿರೆ ಯುಗಧರ್ಮವು ಪ್ರಭಾವಿಸುವ ಬಗೆಯೊಂದು, ಆ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸತೊಡಗಿದಾಗ ಕುತೂಹಲಕರವಾಗಿ ಕಾಡುವುದು. ಅದನ್ನು ಯುಗಧರ್ಮವೆಂದಾಗಲೀ ಅದರ...
ಪ್ರದೇಶವೊಂದು ಜನವಸತಿಯನ್ನೂ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ರಾಜ್ಯವೆನಿಸುವುದು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ. ನೋಡಿ ,...
ಲೇಖಕರು: ನಾರಾಯಣ ಶೇವಿರೆ ಭಾರತದ ಮಹತ್ತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಚಂದ್ರಯಾನ-3ರ ಇಳಿನೌಕೆಯು ಪ್ರಪಂಚ ಬೆರಗುಗಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡುವಂತೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯಿತಷ್ಟೆ....