ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೯, ೨೦೧೭: ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇಂದು ನಡೆಯಿತು. ಅದರ ಆಯ್ದ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ :

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.