ಹಾಸನ: ರಾಷ್ಟೀಯ ಸ್ವಯ೦ಸೇವಕ ಸ೦ಘದ ಎರಡನೇ ಸರಸ೦ಘಚಾಲಕರಾದ  ಶ್ರೀ ಗುರೂಜೀ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ‘ಸೇವಾಭಾರತಿ’ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಿತು. ಸುಮಾರು 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರು.

1926690_1471618813059465_471092388_n 1969307_1471618816392798_1098402382_n

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.