ಪುತ್ತೂರು : ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ  ಸಂಘದ ಆಯ್ದ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಿಗೆ ಒಂದು ವಾರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಘ ಶಿಕ್ಷಣ ವರ್ಗ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು.501   ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು

 Puttur 1 Puttur 2 Puttur 3 Puttur 4

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.