On October 23, 2011 Sri Ma. Venkataram, senior social leader of Mysore, was re-elected as Pranth Sanghachalak (President) of Rashtriya Swayamsevak Sangh, Karnataka South for next 3 years

Bangalore June 19: RSS Kanrnataka Dakshin Pranth revised the team of state level office bearers, after the annual Pranth Baitak (State level conference of select cadres) held at Sagar, on June 16 and 17.
The present Pranth (Karnatak Dakshin) team as follows:
On October 23, 2011 Sri Ma.Venkataram, senior social leader of Mysore, was re-elected as Pranth Sanghachalak (President) of Rashtriya Swayamsevak Sangh, Karnataka South for next 3 years
Sanghachalak Sri  M Venkataramu
Karyavaha Sri Tippeswamy S.
Saha Karyavaha Sri Kajampady Subrahmanya Bhat
Sri B V Sridharswamy
Pracharak Sri C R Mukunda
Saha Pracharak Sri Sudhira
Shareerik Pramukh Sri Chandrasekhar Jahagirdar
Bouddhik Pramukh Sri T. Pattabhiram
Saha Bouddhik Pramukh Sri Narayan Shevire
Vyavasta Pramukh Sri Achyut Pai
Saha Vyavasta Pramukh Sri K. Beermanna Gowda
Sri Ganapati Hegde
College Vidyarthi Pramukh Sri Guruprasad
Seva PramukhSah Seva Pramukh Sri SadashivDr Vaman Shenoy
Prachar Pramukh Sri Vadiraj
Saha Prachar Pramukh Sri Du. Gu. Lakshmana
Sampark Pramukh  Sri T S Venkatesh
Ghosh Pramukh Sri Karunakar
Saha Ghosh Pramukh Sri N. Nagaraj
Karyalaya Pramukh Sri Nataraj
Karyakari Mandali Sadasya Sri V.Y. Somayajulu
Sri P.R. Anandarao
Dr. Suresh Nayak
Sri Y.K. Raghavendra Rao
Sri Venkatesh Pathak

Sri Subramanya Holla

Vibhag Zonal RSS team heads as follws:

Mangalore Vibhag

Vibhag Sanghachakak: Dr Vaman Shenoy

Vibhag Karyavah: P S Prakash

Vibhag Sah Karyavah: Na Seetaram, Sulllia

Mysore Vibhag:

Vibhag Sanghachakak: Dr Vaman Rao Bapat

Vibhag Karyavah: Lakshmi Narasimha Shasthri

Vibhag Sah Karyavah: Ilavaala Venkatarama

Shimoga Vibhag:

Vibhag Karyavah: Dinesh Bharatipura

Vibhag Sah Karyavah: Dinesh Pai

Tumkur Vibhag:

Vibhag Sanghachalak: Dr Shankar Nayak

Vibhag Karyavah: K M Lashmi Narayana

Bangalore Mahanagar:

Vibhag Sanghachalak: Dr BN Gangadhar

Vibhag Karyavah: K S Shridhar

Vibhag Sah Karyavah:  Dr Jayaprakash

Vibhag Sah Karyavah:Karunakar Rai

Vibhag Sah Karyavah: Krishna Reddy

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.