Bipin Chandra Pal

ಇಂದು ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಭಾರತದ ಕ್ರಾಂತಿಕ್ರಾರಿ ಚಿಂತೆಗಳ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಿಪಿನ್‌ ಚಂದ್ರಪಾಲ್‌ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ, ಬರಹಗಾರ,...