chandrashekar azad

ಇಂದು ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್. ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನರಾಗಿದ್ದ...