INTERNATIONAL WOMENS DAY

ನನ್ನ ಹಾಗೆಂದು ನೀನಾಗದಿರು ಗೆಳತಿನಾ ಬೇರೆ ನೀ ಬೇರೆ ಹಾಗೇ ಇರುನಿನ್ನತನದಾಕರ್ಶದಲಿ ಹಿಡಿದಿರು | ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಷದ ಹರ್ಷ...