Kalpana Chawla Space

ಇಂದು ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರು ವಿಶ್ವಕಂಡ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗೂ ಗಗನಯಾತ್ರಿ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಯಾನ ಬೆಳೆಸಿದ ಭಾರತೀಯ...