National Technology Day

1998ರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪೋಖ್ರಾನಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಗೈದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು...