Pujya Adrushya Kadasiddeshwara Swamiji

ನಾಗ್ಪುರ: ಭಾರತದ ಏಕತೆ, ಅಖಂಡತೆ, ಏಕಾತ್ಮತೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಿದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಬೇಕು. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಟೀಕೆ...