Rajju Bhaiya Rajendra Singh

ರಜ್ಜು ಭಯ್ಯಾ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರೊ.ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸರಸಂಘಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದವರು. ಅದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ...