Ramesh Doddapura

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ವಿಕ್ರಮ’ ಕನ್ನಡ ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯ ನೂತನ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ದೊಡ್ಡಪುರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಲಿಮಿಟೆಡ್...