RSS All India 3 day Samanwaya Baitak begins at Ujjain