RSS and social harmony

ಜಾಬಲ್‌ಪುರ : ಜಾಬಲಪುರದ ಮಾನಸ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ರಾಮಾನಂದಾಚಾರ್ಯರ 723ನೆಯ ಜಯಂತಿಯಂದು ಸಮರಸತಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ...