Sahil Aggarwal

ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಕನಸು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಮೊದಲು...