Sudan

ವಿನಾಯಕ ಯದುರಾಜ ಗಾಂವಕರ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತರಬೇತುದಾರರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಡಾನ್...