Supreme Court Verdict on Article 370

ಆಗಸ್ಟ್ 5, 2019ರಂದು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ರದ್ಧತಿಯ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ...