Veer Savarkar : The Man who could have prevented partition.

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಾವರ್ಕರ್ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯ ಪ್ರತೀಕ. ಭಾರತ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮತ್ತು ಇಂದು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಾಹ್ಯ...