Bankim Chandra Chattarji

ಇಂದು ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಬಂಕಿಮ್‌ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರು ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು ಮತ್ತು ಕವಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದರು. ಭಾರತದ...