coffee table book

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಭಾರತ ದೇಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯತೆ ವಿಚಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ದೇಶದ...
ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ವಿಕ್ರಮ ವಾರಪತ್ರಿಕೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಸುಂದರ ಮಲೆನಾಡಿನ ಧೀಮಂತ ಅರಸರು’ ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ ಕೃತಿಯ ಲೋಕಾರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ...