D R Bendre Jnanapeeta Award

ಇಂದು ಜಯಂತಿ ‘ಕನ್ನಡದ ವರಕವಿ’ ಎಂದೇ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದ.ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು. ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಅಂಬಿಕಾತನಯದತ್ತ...