Ganesh Shankar Vidyarthi

ಇಂದು ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ‘ಗಣೇಶ್ ದಾ’ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗಣೇಶ್ ಶಂಕರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ಪತ್ರಕರ್ತ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ...