Karyakartha Vikas Varg Dwithiya 2024

ನಾಗ್ಪುರ: ವಿದ್ಯೆಯ ಉಪಯೋಗ ಪ್ರಬೋಧನೆಗಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ವಿದ್ಯೆಯು ಅಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ‌ ಎಂದು...