National Anti Terrorism Day

ಜಗತ್ತಿನ ಸುಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಟಕವಾಗಿರುವುದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮದ...