Panje Mangesharayaru

– ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಾಯರ್ ಮಂಡ್ಯ ” ಮೂಡುವನು ರವಿ ಮೂಡುವನುಕತ್ತಲೊಡನೆ ಜಗಳಾಡುವನುಮೂಡಣ ರಂಗಸ್ಥಳದಲಿ ನೆತ್ತರಮಾಡುವನು ಕುಣಿದಾಡುವನು” ಒಂದು ತಲೆಮಾರಿನ...