Paramahamsa Yogananda

ಇಂದು ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಪರಮಹಂಸ ಯೋಗನಾಂದ ಅವರು ಭಾರತದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಜಗದಗಲ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರು. ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಯೋಗಿಯ...
ಇಂದು ಪರಮಹಂಸ ಯೋಗಾನಂದ ಜಯಂತಿ ಪರಮಹಂಸ ಯೋಗನಾಂದ ಅವರು ಭಾರತದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಜಗದಗಲ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರು. ತಮ್ಮ...