rashtra sevika samithi

ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವಿಕಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಂಡಳಿಯ 2 ದಿನಗಳ ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ಬೈಠಕ್  ವಾರಣಾಸಿಯ...
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವಿಕಾ ಸಮಿತಿ, ಹೊಯ್ಸಳ ಪ್ರಾಂತ ಮತ್ತು ಸುಕೃಪಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ), ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ...