self government

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘ : ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭಾ -2023ನಿರ್ಣಯ – ಸೇವಾ ಸಾಧನಾ ಗ್ರಾಮವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರ-...
ಬೆಂಗಳೂರು : “ಜಗತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ- ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ” ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ಸಂಘಚಾಲಕರಾದ...