Shyamji Krishna Varma

ಇಂದು ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಶ್ಯಾಮ್‌ ಜಿ ಕೃಷ್ಣ ವರ್ಮ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ...