RSS Sarkaryavah Shri Bhaiyaji Joshi announced the following change in designations of some of the Pracharaks at the recently concluded Akhil Bharatiya Prant Pracharak meeting organised in Tinsukia, Assam: (Source: Organiser)

Name Old Responsibility New Responsibility
1 Sh Sharad Khadilkar Prant Pracharak, Konkan Jankalyan Samiti
2. Sh Ravindra Kirkole Sah Prant Pracharak, Konkan Prant Pracharak, Konkan
3. Sh Abhijit Gokhale Ratnagiri Vibhag Pracharak Sah Prant Pracharak, Konkan
4. Sh Vinay Patrale Pas. Mah. Sah Prant Pracharak Maharashtra Pradesh
5. Sh Bhaurao Patil Prant Sewa Pramukh, Pas. Mah. Sah Prant Pracharak, Pas Maharashtra
6. Sh Vijayji Prant Pracharak, Jodhpur Poorva Sainik Sewa Parishad
7. Sh Murliji Sah Prant Pracharak, Jodhpur Prant Pracharak, Jodhpur
8. Sh Prem Kumar Prant Pracharak, Delhi Sah Kshetra Pracharak, Uttarr Kshetra
9. Sh Anil Kant Sah Prant Pracharak, Delhi Prant Pracharak, Delhi
10. Sh Arunji Prant Pracharak, J&K Invitee, National Executive
11. Sh Ramesh Pappa Sah Prant Pracharak, J&K Prant Pracharak, J&K
12. Sh Ravindra Bhushari Central Office Secretary Political field, Maharashtra
13. Sh Vikas Telang Central Office Secretary Central Office Secretary
14. Dr Amar Singh Kshetra Pracharak Pramukh No responsibility

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.