RSS KARNATAK KARYAVAH-TIPPESWAMY (speaking) and PRANTH SANGHACHALAK VENKATRAM

Bangalore: RSS Kanrnataka Dakshin Pranth announced a new team of state level office bearers, after the annual training camp Sangh Shiksha Varg held at Channenahalli, Bangalore.
RSS KARNATAK KARYAVAH-TIPPESWAMY (speaking) and PRANTH SANGHACHALAK VENKATRAM

The present Prant (Karnatak Dakshin) team as follows:

Sanghachalak Ma. Sri Venkataramu
Karyavaha Sri Tippeswamy S.
Saha Karyavaha Sri K. Subrahmanya Bhat
Sri Sridharswamy
Pracharak Sri Mukunda
Saha Pracharak Sri Sudhira
Shareerik Pramukh Sri Chandrasekhar Jahagirdar
Bouddhik Pramukh Sri T. Pattabhiram
Saha Bouddhik Pramukh Sri Narayan Shevire
Vyavasta Pramukh Sri Achyut Pai
Saha Vyavasta Pramukh Sri K. Beermanna Gowda
Sri Ganapati Hegde
College Vidyarthi Pramukh Sri Guruprasad
Seva Pramukh Sri Sadashiv
Prachar Pramukh Sri Vadiraj
Saha Prachar Pramukh Sri Du. Gu. Lakshmana
Sampark Pramukh Sri V. Manjunath
Ghosh Pramukh Sri Karunakar
Saha Ghosh Pramukh Sri N. Nagaraj
Karyalaya Pramukh Sri Nataraj
Karyakari Mandali Sadasya Sri V.Y. Somayajulu
Sri P.R. Anandarao
Dr. Suresh Nayak
Sri Y.K. Raghavendra Rao
Sri Venkatesh Pathak

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.