MyBHARAT Campaign 2023

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಾವರ್ಕರ್ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯ ಪ್ರತೀಕ. ಭಾರತ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮತ್ತು ಇಂದು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಾಹ್ಯ...
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಮ್ಮದು 1947ರ ನಂತರ ಬೆಳೆದ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ 5000 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು...
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತದ ಏಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರ ಗುರುತರವಾದದ್ದು. ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಅಖಂಡ ಭಾರತದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ...