nep

ಪ್ರೋ. ನಂದಿನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ, ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಶೋಧಕರು ಹಾಗೂ ಲೇಖಕರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹ ಕಾಯ೯ದಶಿ೯, ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ...
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಮ್ಮದು 1947ರ ನಂತರ ಬೆಳೆದ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ 5000 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು...
ವಿದ್ಯಾ ಭಾರತಿಯ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಸಭೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿಯ ಜನಸೇವಾ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 7-9ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ...