ram madhav

ಬೆಂಗಳೂರು: ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು...
ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಶ್ವ ಹಲವು ನಾಯಕರನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರೆನಿಸಿಕೊಂಡವರು ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ. ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರು...
ಬೆಂಗಳೂರು : “1911ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಲ ವಿಭಜನೆಯಾದಾಗ ಇಡಿಯ ದೇಶ ಬಂಗಾಲದ ಜೊತೆ ನಿಂತಿತ್ತು, ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಾದವು, ಆದರೆ ಭಾರತವೇ 1947ರಲ್ಲಿ ...
ವರದಿ : ಶ್ರೀ ಶೈಲೇಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸಂಘದ ೨ನೆಯ ಸರಸಂಘಚಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಸದಾಶಿವ ಗೊಳವಲ್ಕರ್ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಗುರೂಜಿ...