Dattatreya Hosabale

ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಶ್ರೀ ಬಂಗಾರು ಅಡಿಗಳಾರ್ ಅವರ ಮುಕ್ತಿ ಅವರ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ...
ಶೋಕ ಸಂದೇಶ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪ್ರಚಾರಕ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂತ್ರಿ...